PLÀNOLS XALETS QUART
CASA TIPUS 2 - PLANTA BAIXA
CASA TIPUS 2 - PLANTA PIS