CELONESA - Marc legal

Condicions legals de la utilització d'aquesta pàgina-web

CELONESA CONSTRUCTORA SL ha obert aquesta pàgina-web "www.celonesa.com" per a la informació personal dels seus usuaris.

La utilització per la seva part de la pàgina-web queda subjecte al compliment de les condicions generals d'accés i ús detallades més avall i al conjunt de lleis aplicables.

Drets de propietat intel·lectual
Les fotografies, textos, eslògans, disseny, imatges, seqüències animades sonores o no, així com totes les obres integrades en la pàgina-web són propietat de Celonesa Constructora SL o de tercers que han autoritzat a Celonesa Constructora SL la seva utilització.

Les reproduccions, en suport de paper o informàtic, de tot o part del contingut de la pàgina-web citada, estan autoritzats sota la condició de que el seu ús sigui estrictament personal, que exclogui tot ús amb fins publicitaris i/o comercials , o que no es contemplin dins dels usos autoritzats en l'article 31 a 40 bis del "Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual" (R.D. Leg. 1/1996).

A excepció d'aquest supòsits, tota reproducció, representació, utilització o modificació, per a qualsevol procés i sigui quin sigui el suport, de totes o part de les obres i de les parts que la componen, sense la prèvia autorització de Celonesa Constructora SL, està estrictament prohibida i constitueix un delicte tipificat en els articles 270 i 271 del vigent Codi Penal.

Informació sobre productes i serveis
Celonesa Constructora SL es reserva el dret de modificar les informacions que figuren en la present pàgina-web, relatives a les característiques de les obres, en tot moment, sense pretext, tenint en compte la interactivitat de la pàgina-web, sense que això comprometi la responsabilitat de Celonesa Constructora SL i dels seus treballadors.

Limitació de responsabilitat
En cap cas, ni Celonesa Constructora SL ni els seus membres podran ser responsables de problemes directes o indirectes, de perjudicis materials, pèrdues de dades o de programa, perjudicis financers resultat de l'accés o ús de la seva pàgina-web. El contingut de la pàgina-web es presenta sense cap garantia sigui quina sigui la seva naturalesa.

Les informacions sobre les característiques corresponen a la definició del moment de la posada on-line de les pàgines de la pàgina-web; no són proporcionades més que a títol indicatiu i no seran considerades com constituents d'una oferta contractual de productes o serveis procedents de Celonesa Constructora SL o dels membres de la seva xarxa. Poden haver-hi omissions o errors.

Dades personals i altres dades
Pot consultar aquesta pàgina web sense revelar la seva identitat. Les informacions que li comunicarem seran considerades no confidencials i podran ser lliurement utilitzades i difoses per Celonesa Constructora SL i dels seus membres. En cas de comunicar-nos qualsevol  dada personal, vostÚ en qualsevol moment tindrÓ dret a accÚs, oposiciˇ, modificaciˇ i cancel.laciˇ de les seves dades personals escrivint un correu a celonesa@celonesa.com.

"Cookies"
Des de la visita a la nostra pàgina web, estem autoritzats a col·locar una cookie en el seu ordinador. Una cookie és un petit conjunt de dades enviades al seu ordinador per un servidor web i col·locat en el seu ordinador. La cookie no ens permet identificar-lo personalment. De manera general, ens permet registrar informacions relatives a la navegació del seu ordinador en la pàgina-web (les pàgines que ha consultat, l'hora i data de la consulta...).
Per suposat, pot oposar-se a la inclusió de cookie configurant el seu navegador.
Igualment, pot esborrar les cookies en qualsevol moment i individualment informant-se en el manual d'utilització del seu ordinador.

CELONESA CONSTRUCTORA SL
amb NIF B/08285785
inscrita Registre Mercantil de Barcelona,
Tom 23997, Foli 117, Fulla n║ 62.531
  

ACCEPTAR